FADIP – Proizvodni Centar
Telefon: +381 (21) 6914-738
Faks: +381 (21) 6914-738
Broj mobilnog telefona: +381 (63) 530 765
E-mail: pcfadipdoo(zamena za @ znak)gmail.com
pcfadip.rs